Skup i agencja nieruchomości choć wydawać by się mogło, że to takie same firmy to jednak rozbieżności między działalnością prowadzoną przez te podmioty są wydatne. Prowadzenie skupu nieruchomości ma przewagę nad prowadzeniem działalności w postaci agencji ze względu na korzyści dla klienta-sprzedającego dom. Przewaga wynikają m.in. z tego, że właściciel nieruchomość kontaktuje się osobiście z osobą decyzyjną a nie z pracownikiem firmy. Ponadto, osoba decyzyjna po wyznaczeniu ceny nieruchomości ze stroną sprzedającą spotka się wprost z kupującym u rejenta w celu podpisania aktu notarialnego. Ponadto właściciel skupu nieruchomości rozporządza prywatnymi środkami finansowymi bez przymusu oczekiwania na kredyt dlatego może ustanowić transakcję niezwłocznie. Agencję z kolei od skupu nieruchomości odróżnia to, że osoba zatrudniona w agencji zawiera ze sprzedającym kontrakt pośrednictwa, często umowę na wyłączność i szuka odpowiedniego klienta, który zdecyduje się nabyć oferowaną nieruchomość po ustalonej cenie.

Różnice między skupem a agencją?

Firma zajmująca się skupem nieruchomości dokonuje kupno domów na osobisty użytek w celu zarobkowym, bądź na wynajem czy w innym osobistym celu. Agencje nieruchomości to firmy, które reprezentują sprzedawcę nieruchomości i poszukują dla niego zainteresowanego, który zgadza się przekazać za nieruchomość ustaloną stawkę. Agencje nieruchomości nie kupują nieruchomości na osobisty użytek, a występując w imieniu sprzedawcy pobierają za usługi pośrednictwa prowizję.
Firmy skupujące nieruchomości rozporządzają osobistymi aktywami i pieniędzmi dzięki czemu nie muszą wyglądać na pozytywną decyzję z instytucji finansowej w sprawie pożyczki co pozwala im dokonać kupna nieruchomości ekspresowo i sprawnie. Jeżeli sprzedawca jest w posiadaniu wymaganych dokumentów potrzebnych do sporządzenia umowy notarialnej wówczas skup nieruchomości ma możliwość ustalenia terminu u notariusza i podpisania transakcji. Przewaga skupu nad agencją determinowana jest także szybkością podpisania umowy notarialnej i zrealizowania zamierzonego przez sprzedającego celu jakim jest sprzedaż nieruchomości. Agencje nieruchomości nie gwarantują możliwości błyskawicznego podpisania umowy, bo jako pośrednicy nie mają wpływu na to kiedy pojawi się chętny nabywca nieruchomości.

Istotną z różnić pomiędzy skupem nieruchomości a agencją jest także to, że skupy oferują wyższą cenę, rynkową cenę nieruchomości a w ramach transakcji dostarczają pomoc prawną oraz pomoc w związku ze skompletowaniem dokumentów niezbędnych przez notariusza. Agencje nieruchomości natomiast wyznaczają wysoką cenę nieruchomości, zawierającą najczęściej prowizję za pośrednictwo co wydłuża czas realizacji umowy i pomniejsza szanse na znalezienie kupca. Najczęściej sprzedaż nieruchomości przez agencję ogranicza się do wykonania fotografii i udostępnienia ogłoszeń w lokalnej prasie oraz na portalach ogłoszeniowych. Dla właściciela nie jest to opłacalne z uwagi na czas czekania, który może wynosić od kilku do kilkunastu miesięcy co jednocześnie wywołuje konieczność płacenia opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości np. konieczność płacenia czynszu. Dla sprzedającego nie jest to opłacalny sposób na sprzedaż. Jeżeli właścicielowi zależy na szybkiej sprzedaży nieruchomości winien skorzystać z propozycji skupu nieruchomości, albowiem będzie miał przekonanie, że po porozumieniu co do ceny ekspresowo sprzeda nieruchomość i otrzyma pieniądze ze sprzedaży.

Profity jakie ma sprzedający podejmując kooperację ze skupem nieruchomości:

a/ cena ustalana jest w czasie rzeczywistym, osobiście z inwestorem
b/ decyzja o zakupie następuje ekspresowo, podejmowana jest na podstawie przekazanych informacji, zdjęć i danych z publicznego rejestru tj. w elektronicznej księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
c/ istnieje możliwość zrealizowana umowy w ciągu 24 godzin
f/brak prowizji, opłat wstępnych, opłat przygotowawczych w przypadku skupu nieruchomości
g/skup nieruchomości udziela nieodpłatnej pomocy prawnej mającej na celu zdobycie dokumentów koniecznych do przeprowadzenia transakcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *